Ulead VideoStudio 11 Plus Full bản quyền & hướng dẫn làm video

Posted by Admin, on 09/10/2009 09:24 AM in MultiMedia with 165,111 views and 63 Comments

Ulead VideoStudio 11 Plus Full bản quyền & hướng dẫn làm video - Image 1

Đặc điểm của Ulead Video Studio 11 Plus là thích hợp với cả những người biên tập video chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người không chuyên có thể thực hành ngay bằng cách dùng Movie Wizard cùng với những mẫu có sẵn. Người chuyên nghiệp có thể tự thực hiện việc biên tập bằng những tính năng mạnh mẽ của chương trình.

Phần mềm Ulead Video Studio 11 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh. Sau khi hoàn tất, chương trình có thể xuất ra các định dạng video như VCD/SVCD/DVD, wmv... và audio như wma, wav, mp4... hoặc cho các thiết bị di động như điện thoại di động, PocketPC, PSP, PDA, máy MP4...

Product : Ulead® VideoStudio® 11 Plus

Download Link: Click to Download

Serial: 811A2-8B000-02469877

Các bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng tại đây

Ulead VideoStudio 11 Plus Full bản quyền & hướng dẫn làm videoUlead VideoStudio 11 Plus Full bản quyền & hướng dẫn làm video
Nhận xét
Bạn còn ký tự