[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng

Posted by Admin, on 23/03/2010 02:22 AM in PhotoShop Tutorial with 37,665 views and 14 Comments

Ngoài lề : mình thấy cái tit mình dịch thật là bựa , nhưng thôi

Nguồn đây : http://www.photoshop-garden.com/view_tut.php?id=67 [ tí các bạn vào đấy down brush mà trong tut xài nha ]

Stock :

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 1

và kết quả

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 2

Đầu tiên bật stock lên ^^ . Đặt tên stock lày layer 1 cho dễ nhớ nhé

Duplicate layer 1 , có layer 1 copy . Chọn layer 1 rồi nhấn Ctrl B để mở hộp thoại color balance , chỉnh thông số như sau

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 3

ta có kết quả :

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 4

Chọn layer 1 copy và Ctrl B , chỉnh thông số như sau

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 5

Đổi layer 1 copy sang chế độ Saturation, Opacity 70%

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 6

Dùng texture này , ctrl B và chính thông số như dưới

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 7

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 8

chọn Filter -> Render -> Lighting Effects , điều chỉnh cái que thành như sau [ k biết diễn đạt như nào nữa ]

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 9

ta có

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 10

Add texture vào hình và đổi sang chế độ screen , đc như sau

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 11

chọn layer texture vừa add và Filter -> Blur -> Gaussian Blur

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 12

Bây giờ quay lại với layer 1 , lại Duplicate layer 1 và đặt tên layer đó là layer 1 copy 2 nhé . Kéo layer 1 copy 2 lên đầu và đổi sang chế độ Soft light

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 13

Dùng texture này , resize lại chiều ngang còn 250 px , cỡ đó add vào hình đẹp nhất .

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 14

Add vào hình và để chế độ screen , ta có

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 15

add thêm brush twinkling vào [ linh down ở trên ]

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 15

thêm text và kết quả

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng - Image 2

mình thử ròi , k khó đâu :tx:

[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng[Tut] Làm đẹp ảnh với ánh sáng mơ màng
Nhận xét
Bạn còn ký tự