[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen

Posted by Admin, on 23/03/2010 10:09 AM in PhotoShop Tutorial with 21,561 views and 5 Comments

Hôm nay mình xin share với mọi người 1 cách edit hình mới...

Với một vài bước đơn giản... Kết quả hình đạt được như sau:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 1

Stock như sau:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 2

Bắt tay vào làm việc nào:

Bước 1:

-Nhân đôi background lên [Ctrl J]

-Vào Menu Image ~> Ajustments ~>Desaturate [hoặc phím nóng Ctrl + Shift + U] để chuyển layer vừa nhân đôi sang trắng đen

-Chuyển chế độ hoà trộn của layer trắng đen thành Screen

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 3

Bước 2:

-Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + alt + E để tạo 1 layer mới có kết quả của các layer đang hiện hành [Layer 2]

-Vào Menu Image ~> Ajustments ~>Hue/Saturation:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 4

-Ctrl J để nhân đôi layer 2 lên, típ tục vào menu Image ~> Ajustments ~>Hue/Saturation

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 5

-Vào Menu Image ~> Ajustments ~>Color balance

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 6

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 7

-Dùng công cụ tẩy... tẩy đi phần model của bức ảnh ta đc:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 8

Bước 3: Làm mờ

-Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + alt + E để tạo 1 layer mới có kết quả của các layer đang hiện hành

-Vào menu Filter ~> Blur ~> Gaussian

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 9

-Típ tục dùng công cụ tẩy... tẩy đi phần model của bức ảnh và giảm opacity khoảng 90% ta đựơc kết quả:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 10

Kết quả cũng tạm ổn rồi đấy

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 11

Bước 4:

-Ctrl + Shift + N để tạo 1 layer mới và fill màu cho layer này với mã màu là #000d51

-Chuyển chế độ hoà trộn cho layer là Exclusion và giảm Opacity 20%

Cuối cùng sử dụng texture này:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 12

Add texture lên ảnh và chuyển chế độ hoà trộn cho texture là Soft light và giảm Opacity 90%

-Thêm vào chút Text và Frame:

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen - Image 13

Thế là Final!

Chúc các bạn thành công!!!

[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen[Tut] - Biến tấu với tone màu nhạt - trắng đen
Nhận xét
Bạn còn ký tự