Trả lời tự động Yahoo 8.0

Posted by Admin, on 08/10/2009 08:40 AM in Yahoo Messenger with 10,534 views and 5 Comments

Link download removed

sau khi download về mở ra

nó sẽ có giao diện thế nài...

đầu tiên các bạn click vào Quản lý command để sửa câu trả lời tự động

Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 1

Tiếp theo.. nhấn vào Default.. =>Sửa command => viết nội dung trả lời tự động

Viết xong chọn lưu lại

Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 2

Bây giờ trở về... click vào khởi động

Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 3

Khi bạn đi vắng... có ai PM nó sẽ trả lời như nội dung bạn vít...

cái ô tớ khoanh là nick của người PM Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 4 ở đây tớ lấy luôn nick tớ làm VD Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 5

Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 6

Chúc các bạn vui vẻ Trả lời tự động Yahoo 8.0 - Image 7

Trả lời tự động Yahoo 8.0Trả lời tự động Yahoo 8.0
Nhận xét
Bạn còn ký tự