Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6

Posted by Admin, on 14/07/2012 01:04 PM in PhotoShop Tutorial with 41,014 views and 11 Comments

Photoshop CS6 Extended hỗ trợ tính năng 3D rất tốt, do đó bạn có thể tạo hiệu ứng chữ đá dạng 3D rất dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Đảm bảo sống động như thật!   Lưu ý: chỉ có phiên bản Photoshop CS6 Extended mới hỗ trợ tính năng 3D. Nếu bạn đang sử dụng Photoshop CS6 không phải phiên bản Extended, hãy nâng cấp lên phiên bản Extended để thực hành theo bài viết. Ngoài ra, bạn nên cài đặt Photoshop CS6 Extended trên Windows 7 để đảm bảo tính năng 3D tương thích tốt với driver card màn hình.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 1

Bước 1: Khởi động Photoshop CS6 Extended, vào menu File > Open, duyệt đến file ảnh nền muốn ghép chữ (có thể tải về ảnh nền mẫu để thực hành tại đây).  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 2

Chọn công cụ Horizontal Type Tool (phím T), thiết lập font chữ Franchise (tải về miễn phí tại đây, giải nén và copy font chữ vào thư mục C:\WindowsFonts) màu trắng với kích thước tùy ý, gõ nội dung chữ muốn tạo hiệu ứng.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 3

Bước 2: Mở bảng 3D (nằm bên trái bảng Layer, nếu không thấy bạn vào menu Windows > 3D để bật), đánh dấu trước tùy chọn 3D Extrusion, nhấn nút Create.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 4

Cũng tại bảng 3D, bạn chọn mục Environment.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 5

Sau đó thiết lập các thông số trong bảng Properties như hình dưới đây.

Lưu ý: Để thiết lập màu #F3FCFF, bạn chỉ việc nhấp chuột lên ô màu nằm bên cạnh mục Color.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 6

Bước 3: Chọn mục Current View thuộc bảng 3D.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 7

Thiết lập thông số 3D Camera Coordinates trong bảng Properties như hình bên dưới.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 8

Ngay lập tức, bạn sẽ thấy chữ sẽ có chiều sâu, tuy nhiên kích thước chữ lúc này quá to.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 9

Do đó bạn cần thu nhỏ chữ lại bằng cách nhấp chuột lên mặt chữ, chọn công cụ Roll The 3D Object từ thanh tùy chọn nằm phía trên giao diện chính.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 10

Tiếp đến, bạn nhấn giữ chuột lên biểu tượng mũi tên màu xanh (hướng về phía bạn) cho đến khi mũi tên chuyển thành màu vàng.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 11

Nhấn giữ và rê chuột theo hướng lên trên để thu nhỏ kích thước chữ cho vừa với ảnh nền.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 12

Sau đó, bạn thiết lập các thông số Mesh Cap như hình dưới đây.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 13

Bước 4: Quay trở lại bảng 3D, bạn chọn mục Front Inflation Material.

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 14

Nhấn biểu tượng thư mục nằm bên cạnh mục Diffuse (thuộc bảng Properties), chọn Load Texture, duyệt đến file ảnh vật liệu đá (tải về miễn phí tại đây), nhấn Open.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 15

Tiếp đến, bạn lại nhấn biểu tượng thư mục nằm bên cạnh mục Diffuse, chọn Edit UV Properties.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 16

Thiếp lập thông số như hình bên dưới, nhấn OK.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 17

Tương tự, bạn cũng thiết lập file ảnh vật liệu đá và thông số UV Properties cho mục Bump nằm ngay bên dưới.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 18

Đồng thời thiết lập giá trị cho các thông số còn lại như hình dưới đây.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 19

Bước 5: Nhấn biểu tượng mũi tên nằm cạnh quả cầu vật liệu, chọn New Material, đặt tên tùy ý cho mẫu vật liệu.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 20

Bạn lần lượt mở các mục Front Bevel Material, Extrusion Material, Back Bevel MaterialBack Inflation Material.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 21

Trong mỗi mục, bạn nhấn biểu tượng mũi tên bên cạnh quả cầu vật liệu, chọn mẫu vật liệu đã tạo lúc nãy nhằm áp vật liệu cho tất cả các mặt của chữ.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 22

Bước 6: Chọn mục Infinite Light 1 nằm bên dưới bảng 3D.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 23

Thiết lập các thông số trong bảng Properties như hình dưới đây.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 24

Đồng thời, bạn nhấn giữ cán xoay trên ảnh, chĩa đầu cán theo hướng ánh sáng chiếu. Ví dụ đối với ảnh mẫu, đầu cán đặt chếch lên phía trên bên trái, tương ứng với nguồn sáng của mặt trời.  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 25

Bước 7: Cuối cùng, bạn vào menu 3D > Render hoặc nhấn Ctrl+Alt+Shift+R để kết xuất toàn bộ cảnh (render). Sau khi kết xuất, bạn sẽ thấy rõ hiệu ứng bóng đổ của chữ và lớp vật liệu trở nên thật hơn.   Kết quả cuối cùng:  

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6 - Image 26

Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6Tạo hiệu ứng 3D với Photoshop CS6
Nhận xét
Bạn còn ký tự