Tạo cơn gió

Posted by Admin, on 09/10/2009 04:47 AM in PhotoShop Tutorial with 13,393 views and 2 Comments
Các bước thực hiện :

Mở 1 File mới (Ctrl+N) như hình :

Tạo cơn gió - Image 1

Ấn phím "D" sau đó vào Filter -->Render--->Cloud ta được :

Tạo cơn gió - Image 2

Ấn phím "X" hoặc nhấn mũi tên như trong hình ta được :

Tạo cơn gió - Image 3

Vào Filter--->Sketch--->Graphic Pen :

Tạo cơn gió - Image 4

Thiết lập thông số như hình :

Tạo cơn gió - Image 5

Ta được :

Tạo cơn gió - Image 6

Vào filter-->Blur--->Motion Blur :

Tạo cơn gió - Image 7

Lập thông số như hình :

Tạo cơn gió - Image 8

Ta có :

Tạo cơn gió - Image 9

Chọn Filter--->Distort--->Wave :

Tạo cơn gió - Image 10

Nhập số như hình :

Tạo cơn gió - Image 11

Bạn đã có cơn gió :

Tạo cơn gió - Image 12

Đặt layer này lên 1 bức ảnh nào bạn muốn và để chế độ hòa trộn là Screen hoặc Soft Light

Tạo cơn gió - Image 13

. Ứng dụng bạn có thể xem qua tác phẩm này.

Chú ý : bạn chỉ cần nắm đc phương pháp làm còn các thông số thiết lập bạn có thể tùy chỉnh để sao cho phù hợp với cảnh

Tạo cơn gió - Image 14

Chúc các bạn thành công

Tạo cơn gió - Image 13

Tạo cơn gióTạo cơn gió
81013393
Nhận xét
Bạn còn ký tự