Tài liệu tự học Action Script 24h

Posted by Admin, on 26/11/2009 05:44 AM in Lập trình with 12,707 views and 2 Comments

Đây là giáo trình học action script trong Flash rất hay được dịch bỏi nhóm admin của web vnfx.com, mình hi vọng giáo trình này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc học Flash ^^!

Tài liệu tự học Action Script 24h - Image 1

1: Làm quen với AS.

2: Sử dụng Action panel

3: Học cách lập trình

4: Viết Code trong Flash

5: Điều khiển luồng Movie

6: Điều khiển Movie Clip

7: Dịch chuyển và thay đổi Movie

8: Chọn kéo thả Movie Clip

9: Lấy thông tin từ người dùng

10: Tạo và điều khiển văn bản

11: Làm việc với các con số

12: Đối tượng và mảng

13: Sử dụng Rollovers

14: Thành phần Sroll

15: Các thành phần nhập liệu

16: Menu và Button động

17: Liên kết và liên lạc với trình duyệt

18: Gởi thông tin cho máy chủ

19: Dùng XML cho Flash

20: Printing

21: Sử dụng Component

22: Điều khiển âm thanh với Action Script

23: Quản lý Streaming cho Movie

24: Vẽ với AS.

Download giáo trình tại đây: http://www.mediafire.com/?fld0b5gbnmf

Tài liệu tự học Action Script 24hTài liệu tự học Action Script 24h
81012707
Nhận xét
Bạn còn ký tự