Tài liệu lập trình Java trên điện thoại di động (J2ME)

Posted by Admin, on 17/12/2010 10:10 AM in Java with 30,299 views and 11 Comments

Tài liệu lập trình Java trên điện thoại di động (J2ME) - Image 1

Trong quá trình học mình có sử dụng 2 book mình cảm thấy là bổ ích cho những người mới bắt đầu học .

Quyển 1: giúp bạn nắm đc những kiến thức cơ bản của J2ME

Download

Quyển 2: Nắm được kiến thức để viết 1 game (MIDP 2.0) .

Download (dùng 7zip để giải nén)

Một số tài liệu tham khảo:

Tài liệu lập trình Java trên điện thoại di động (J2ME)Tài liệu lập trình Java trên điện thoại di động (J2ME)
Nhận xét
Bạn còn ký tự