Tải bộ cài Windows XP SP2, SP3 (x64/x86)

Posted by Admin, on 26/07/2015 09:25 AM in Download with 86,879 views and 13 Comments

Link download win XP SP3 SP2 ISO Full trực tiếp từ Microsoft

Đối với các máy tính cấu cấu hình không mạnh thì win Xp vẫn là 1 lựa chọn tốt nhất để sử dụng mượt mà ổn định hơn so với win 7 8 10. Có rất nhiều các bản winXP khác nhau, tuy nhiên không phải bản nào cũng chuẩn và sử dụng tốt có thể bị cài lén 1 số phần mềm vào.

Tải bộ cài Windows XP SP2, SP3 (x64/x86) - Image 1

Link download win XP SP3 X86 (32 bit):

http://download.microsoft.com/download/e/e/9/ee9d0116-c9fe-4fc2-b59c-406cbfb6d515/xpsp3_5512.080413-2113_usa_x86fre_spcd.iso

Link download win Windows XP SP2 X86 (32 bit):

http://download.microsoft.com/downlo...86fre_spcd.iso

Link download winWindows XP SP2 X64 (64 Bit):

http://download.microsoft.com/downlo...64fre_spcd.iso

Key Win XP

  1. MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ
  2. DHXQ2-WRGCD-WGYJY-HHYDH-KKX9B

Các bạn có thể sử dụng USB để cài win xp, nếu ai chưa biết có thể xem tại đây  Tạo USB boot, USB cài Win nhanh nhất, dễ nhất với Rufus

Tải bộ cài Windows XP SP2, SP3 (x64/x86)Tải bộ cài Windows XP SP2, SP3 (x64/x86)
Nhận xét
Bạn còn ký tự