Tải bộ cài Windows 10 RTM + Thuốc Active

Posted by Admin, on 25/07/2015 07:07 PM in Download with 58,752 views and 10 Comments

Tải bộ cài Windows 10 RTM + Thuốc Active - Image 1

Download windows 10 .iso, tải bộ cài windows 10 full active

Download bộ cài Windows 10 file .ISO 32bit và 64bit

Download Windows 10 RTM build 10240 32bit

Link fshare

Link fshare dự phòng

Link tenlua

Download Windows 10 RTM build 10240 64bit

Link fshare

Link fshare dự phòng

Link tenlua

Nếu ai chưa biết cài đặt thì có thể xem bài viết Hướng dẫn cài Win 10 bằng USB chi tiết từ A-Z

Cách Active/ Thuốc Windows 10

Download Windows 10 thuốc

Link mega

Link fshare

Link tenlua

Sau khi tải thuốc về các bạn xem trong file Huong Dan để biết cách sử dụng nhé

Tải bộ cài Windows 10 RTM + Thuốc ActiveTải bộ cài Windows 10 RTM + Thuốc Active
101010
Nhận xét
Bạn còn ký tự