Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7

Posted by Admin, on 29/03/2011 04:48 AM in Mẹo vặt & Tiện ích Internet with 13,353 views and 4 Comments

Lỗi Gadget Calendar bị trống trơn như thế này, rất hiếm khi gặp

Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7 - Image 1

Vấn đề này xảy ra do thiếu kịch bản đăng ký thời gian chạy.

Để khắc phục điều này, các bạn vào Start -> Run

sau đó gõ dòng bên này này vào rồi enter

  1. regsvr32.exe vbscript.dll
Nó sẽ hiện lên thông báo

DllRegisterServer in vbscript.dll succeeded.

Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7 - Image 2

Bây giờ restart máy lại các bạn sẽ thấy gadget Calendar hiển thị như bình thường ^^!

Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7 - Image 3

Sưu tầm Internet

Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7Sửa lỗi gadget Calendar trống trơn trong Win7
Nhận xét
Bạn còn ký tự