Seven Transformation Pack 5.1 - Giao diện win7 cho XP, Vista

Posted by Admin, on 01/04/2011 03:54 PM in Desktop - Văn phòng with 40,129 views and 10 Comments

Seven Transformation Pack 5.1 - Giao diện win7 cho XP, Vista - Image 1

Seven Transformation Pack sẽ làm máy tính của bạn như hệ thống Windows của Microsoft điều hành 7! Seven Transformation Pack sẽ chuyển đổi Windows Vista / XP / 2003 dựa trên hệ thống để trông giống như Windows 7, bao gồm cả Windows 7 Boot Screen, Welcome Screen, Visual Style, biểu tượng, nền, âm thanh và nhiều hơn nữa. Bạn không phải mua Windows 7 hoặc bất kỳ ứng dụng hãng thứ 3 để có được Windows 7 UI . Điều này đơn giản có 1 gói chuyển đổi sẽ làm điều đó cho bạn - Hoàn toàn miễn phí!

Cập nhật Windows XP, Windows Server 2003 hay Vista hệ điều hành với Windows Seven GUI bằng cách thêm vào một số chủ đề và thay thế các file hệ thống. Seven Transformation Pack cung cấp cho hệ thống của bạn trông tươi mát của hệ điều hành mới của Microsoft: Windows 7. Những thay đổi trong gói hầu hết các icon hệ thống, skin và thanh công cụ và cũng bổ sung thêm những cải tiến mới cho desktop của bạn.

Seven Transformation Pack có thể thay đổi những thứ như:

  • Màn hình khởi động.
  • Welcome Screen / Logon Screen.
  • Tập tin msstyles mới (visual styles).
  • Mới - máy tính và các biểu tượng tập tin.
  • Biểu tượng trên thanh công cụ mới.
  • Tiến độ Dialogs.
  • Hệ thống khay biểu tượng.
  • New Wallpapers phổ biến.
  • Một số tính năng của Windows 7.
  • Thay đổi từ Vista Transformation Pack.

Seven Transformation Pack 5.1 - Giao diện win7 cho XP, Vista - Image 2

Changes in Version 5.1:

· Fixed infamous welcome center being in used while reinstalling.

· Fixed missing files bugs in setup integration.

· Fixed missing taskkill.exe error in some machines.

· Fixed potential dwwin.exe errors during shutdown.

· Fixed shutdown dialog resource patching glitches when new updates are available.

· Fixed unsubscribing to Windows X's Live failure in Welcome Center.

· Improved deferred launcher to give startup applications lower priorities for better system performance.

· Updated ViGlance build to official release in website.

Download: tại đây

Seven Transformation Pack 5.1 - Giao diện win7 cho XP, VistaSeven Transformation Pack 5.1 - Giao diện win7 cho XP, Vista
101010
Nhận xét
Bạn còn ký tự