PowerISO 5.8 DC 2013-12-24 x86/x64 - Công cụ tạo ổ đĩa ảo , nén và tạo ISO mạnh mẽ

Posted by admin, on 28/04/2014 09:42 PM in MultiMedia with 7,049 views and 0 Comments

PowerISO là công cụ nén file và tạo ảnh (image) cực mạnh cho phép bạn tạo, giải nén, nén, chỉnh sửa và chuyển đổi định dạng file ảnh ISO/BIN và mount (ghi) những file này với ổ đĩa ảo bên trong. Và hầu hết những file đã được nén có thể được sử dụng trực tiếp mà không cần giải nén.

PowerISO 5.8 DC 2013-12-24 x86/x64 - Công cụ tạo ổ đĩa ảo , nén và tạo ISO mạnh mẽ - Image 1

Tính Năng Chính:

* Hỗ trợ hầu hết các định dạng file ảnh CD/DVD-ROM (ISO, BIN, NRG, IMG, DAA ...).

* Chú ý: DAA(Direct-Access-Archive) là một định dạng cải tiến cho file ảnh hỗ trợ nhiều tính năng cải tiến như nén, bảo vệ bằng passowrd và chia nhỏ file thành nhiều volume. Nó có thể được kiểm soát trực tiếp giống như những định dạng khác như ISO, BIN, ....

* Hỗ trợ ghi đĩa khi đang chạy.

* Hỗ trợ file ảnh UDF.

* Tạo file ảnh từ file đĩa cứng hoặc CD/DVD-ROM.

* Chỉnh sửa file ảnh đang có.

* Có thể chỉnh sửa và ghi đĩa file ảnh CD Nhạc.

* Giải nén file và folder từ file ảnh.

* CHuyển đổi file ảnh giữa định dạng ISO/BIN và các định dạng khác.

* Tạo file ảnh đĩa mềm.

* Tối ưu hóa file phù hợp với dung lượng để lưu vào đĩa.

* Ghi(Mount) file ảnh với ổ đĩa ảo bên trong.Thậm chí nếu file ảnh đã được lưu là định dạng DAA thì ổ đĩa ảo vẫn có thể chạy định dạng đó trực tiếp.

* Hỗ trợ tính hợp như menu nội dung, Kéo và Thả, clipboard...

* Hỗ trợ điều khiển bằng dòng lệnh.

* Có thể mở file ảnh XBOX.

* Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

* Hỗ trợ Windows XP 64-bit Edition và Vista.

Hệ thống :

- Windows 98 / Window Me / Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista / Windows 7/8

- Intel Pentium 166MHz hoặc cao hơn.

- 64MB bộ nhớ.

- Ít nhất 10MB không gian đĩa cứng.

PowerISO 5.8 DC 2013-12-24 x86/x64 - Công cụ tạo ổ đĩa ảo , nén và tạo ISO mạnh mẽPowerISO 5.8 DC 2013-12-24 x86/x64 - Công cụ tạo ổ đĩa ảo , nén và tạo ISO mạnh mẽ
8107049
Nhận xét
Bạn còn ký tự