PHP upload 1 file lên nhiều host cùng 1 lúc

Posted by Admin, on 13/07/2010 12:19 PM in PHP - MYSQL with 6,980 views and 1 Comments

PHP upload 1 file lên nhiều host cùng 1 lúc - Image 1

  1. $host = array(    //FTP host, user, pass, up to folder
  2. array('174.120.128.61','username','pass','public_html/'),
  3. array('123.30.49.116','username','pass','public_html/'),
  4. array('ftp.photobucket.com','username','pass','Flash/'),
  5. );

Code để upload 1 file lên nhiều host cùng 1 lúc

có vài dòng thui ^^!

tại rảnh quá ko có gì làm nên nghịch tí

ai cần thì xài nha ^^!

mở file ra sửa thông số host, user,pass, thư mục muốn up lên cho chuẩn rồi xài

http://www.mediafire.com/?wjjym3onymd

PHP upload 1 file lên nhiều host cùng 1 lúcPHP upload 1 file lên nhiều host cùng 1 lúc
10106980
Nhận xét
Bạn còn ký tự