PHP Script - ImageShack Uploader 2.6.1 - 19/4/2011 - upload ảnh lên imageshack nhanh

Posted by Admin, on 19/04/2011 02:51 PM in PHP - MYSQL with 7,546 views and 81 Comments

PHP Script - ImageShack Uploader 2.6.1 - 19/4/2011 - upload ảnh lên imageshack nhanh - Image 1

Do ImageShack nó mới bổ sung thêm cái check mime-type của file ở header nên phiên bản PHP - ImageShackUploader 2.6 bị lỗi, upload toàn báo null với undefined

Đây là bản fix cho lỗi trên, các bạn chỉ cần upload lại 2 file php trong folder inc/ lên host là đc

Các lỗi đã sửa ngày 19/4/2011:

 1. Thêm mime-type cho các file upload (http_class)
 2. Sửa lỗi quên ko xóa file temp trong thư mục temp/ (imageshack_class)

Chức năng chính:

 1. Upload ảnh lên imageshack.us nhanh
 2. Transfer images url sang imageshack
 3. Có thể up + transfer nhiều ảnh cùng 1 lúc
 4. Có tùy chọn đóng dấu bản quyền lên ảnh
 5. Có tùy chọn up ảnh vào account của mình để tiện quản lý (sửa trong file upload.php)

Hướng dẫn:

Download code ở file attach về, mở file upload.php lên, sửa thông số cho phù hợp

 • Nếu $ob->login = true tức là chọn up lên account và phải cấu hình $user và $pass đăng nhập, còn nếu = false tức là up free ở ngoài, khỏi cần acc
 • $ob->tempfolder : folder chứa ảnh tạm để xứ lý trên host (CHMOD sang 777)
 • $ob->watermark : có đóng dấu ảnh hay ko

Demo:

Download: http://www.mediafire.com/?8v73t3eeqcwn609

Cập nhập ngày 6/6/2011

Do lần sửa code trước mình ko để ý phần upload images vào tài khoản nên có nhầm lẫn chút => 1 số bạn muốn upload ảnh vào tài khoản của mình lại ko đc

Cách fix như sau:

Mở file upload.php lên, thay toàn bộ code bằng đoan bên dưới

 1. <?
 2. /**
 3.  * Product:     ImageShack Uploader
 4.  * Version:     2.6.1
 5.  * Author:         chiplove.9xpro
 6.  * Email:        chiplove.9xpro@gmail.com
 7. */
 8. define('DIR', dirname(__FILE__));
 9. include (DIR . '/inc/class_http.php');
 10. include (DIR . '/inc/class_imageshack.php');
 11. #ini_set('memory_limit', '32M'); //Bỏ dấu # ở trước đi nếu muốn watermark vào ảnh có kích cỡ lớn
 12. $ob = new ImageShackUploader;
 13. $ob->login = false; //set this value to "true" if you want upload images to your account on imageshack.us
 14. $ob->sitename = 'chiplove.biz'; //prefix of file names
 15. $ob->tempfolder = DIR . '/temp/'; //create and CHMOD this folder to 777
 16. $ob->watermark = ($_REQUEST['watermark'] == 'yes') ? true : false; // auto watermark true or false
 17. $ob->watermark_file = DIR . '/logo.png'; // watermark logo
 18. // User & pass login to imageshack.us
 19. $user = 'your account';
 20. $pass = 'your password';
 21. $login_info_store = $user . 'info_login.txt';
 22. if($_FILES['Filedata']){
 23.     if($ob->login){
 24.         if(file_exists($login_info_store)){
 25.             if($cookie = file_get_contents($login_info_store)){
 26.                 $ob->cookie = $cookie;
 27.             }
 28.         }
 29.         if(!$cookie) {
 30.             if($ob->Login($user, $pass)){
 31.                 file_put_contents($login_info_store, $ob->cookie);
 32.             }else {
 33.                 die('image=Login failed. Check your user/pass again. If you have not an account, please set "$ob->login" to false');
 34.             }
 35.         }
 36.     }
 37.     $link = $ob->Upload($_FILES['Filedata']);
 38.     echo 'image=' . $link;
 39. }
 40. if($_POST['url']){
 41.     echo $ob->Transfer($_POST['url']);
 42. }
 43. ?>
PHP Script - ImageShack Uploader 2.6.1 - 19/4/2011 - upload ảnh lên imageshack nhanhPHP Script - ImageShack Uploader 2.6.1 - 19/4/2011 - upload ảnh lên imageshack nhanh
Nhận xét
Bạn còn ký tự