PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh

Posted by Admin, on 02/09/2010 02:24 AM in PHP - MYSQL with 14,636 views and 6 Comments

Ai muốn xem ImageShack Uploader version cũ thì có thể xem tại đây

PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh - Image 1

PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh - Image 2

Update 2.0 Pro (2/9/2010)

 1. Viết lại toàn bộ class ImageShack + thêm class MyImageShack
 2. Tối ưu code cực gọn + logic dễ hiểu, ai thích thì mở ra coi cái hỉu lun ^^!
 3. Thêm chức năng Upload ảnh vào trong account của mình (để tiện quản lý ảnh)
 4. Thêm chức năng tùy chọn đóng dấu ảnh hoặc ko đóng dấu khi up
 5. Sửa lại chút js để transfer từng url 1 tránh bị limit time + sắp xếp đúng thứ tự
 6. Có thể transfer dạng bbcode [IMG] khi coppy ở 4rum ra nhưng chú ý mỗi link ảnh phải xuống dòng
 7. ..v.v + sửa sang 1 số cái lặt vặt nữa

Cách sử dụng:

Download code ở file attach về, mở file upload.php lên, sửa thông số cho phù hợp

 • Nếu $ob->login = true tức là chọn up lên account và phải cấu hình user và pass đăng nhập, còn nếu = false tức là up free ở ngoài, khỏi cần acc
 • $ob->folder : folder chứa ảnh tạm để xứ lý trên host (CHMOD sang 777)
 • $ob->watermark : có đóng dấu ảnh hay ko

Version 2.0 : http://www.mediafire.com/?4go3erk43o26c6b

  PHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanhPHP Script - ImageShack Uploader 2.0 - upload ảnh lên imageshack.us nhanh
  Nhận xét
  Bạn còn ký tự