Notepad++ 6.6.3 Full

Posted by admin, on 20/05/2014 08:39 PM in Desktop - Văn phòng with 7,297 views and 0 Comments

Notepad++ 6.6.3 là một phần mềm soạn thảo miễn phí mã nguồn mở. Đây là một chương trình viết code và thay thế Notepad của Windows hỗ trợ highlight nhiều ngôn ngữ. Notepad++ 6.6.3 chỉ chạy trong môi trường MS Windows.

Notepad++ 6.6.3 Full - Image 1

Notepad++ 6.6.3

Dựa trên component Scintilla mạnh mẽ, Notepad ++ được viết bằng C ++ và sử dụng Win32 API và STL đảm bảo tốc độ thực thi cao hơn và kích thước chương trình nhỏ hơn.

Để gõ được tiếng việt có dấu, các bạn vào menu Encoding -> Encode in UTF-8

Notepad++ 6.6.3 Full - Image 2

Đối với các bạn viết code, mình khuyên nên Encoding -> Encode in UTF-8 with out BOM

Những sửa đổi trong phiên bản 6.6.3

  1. Fix SaveAll command hanging issue while session snapshot is enabled.
  2. Fix docking error messages displaying due to bad detection of windows version.
  3. Fix restoring saved files as unsaved due to SaveAll bug in session snapshot mode.
  4. Disable session snapshot while command line argument -nosession is used.
  5. Fix bug that backup is not performed (in session snapshot mode) while view is switched from one to another.
  6. Fix a bug in NppShell when trying to open many files.

Download Link Download

Link Tenlua

Link Mediafire

Link Fshare

Notepad++ 6.6.3 FullNotepad++ 6.6.3 Full
8107297
Nhận xét
Bạn còn ký tự