Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản

Posted by Admin, on 20/06/2010 11:08 PM in Yahoo Messenger with 36,906 views and 11 Comments

Những ngày chat Yahoo yên bình đã khiến bạn nhàm chán, hãy sử dụng một số lệnh dưới đây để quậy một lát nào

Dưới đây là các lệnh trong Yahoo, khi biết các lệnh này bạn có thể kết hợp với một số câu chữ rồi đưa vào status để quậy

Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản - Image 1

Bấm vào để add nick

ymsgr:addfriend? Example: ymsgr:addfriend?myid

Bấm vào để gửi file

ymsgr:sendfile? Example: ymsgr:sendfile?myid

Bấm vào để gọi đến số được chỉ định

ymsgr:call? Example: ymsgr:call?1-800-555-7654

ymsgr:callPhone? Example: ymsgr:callPhone?1-800-555-7654

Bấm vào để mở chat room

YMSGR:chat? "opens chat room list"

Bấm vào để mở 1 cửa sổ chat

ymsgr:im? Opens "send an im window"

Bấm vào để đổi nền cho cửa sổ chat

ymsgr:getimv?doodle

ymsgr:getimv?yfighter

Ai bấm vào là Yahoo Messenger của người đó bị tắt ngay lập tức

ymsgr:-kill

Đây là chiêu vui nhất, bạn chỉ cần viết thêm một câu khá kích thích ở status như ymsgr:-kill View My Webcam

Một lúc sau bạn sẽ biết ngay những người bạn nào của bạn là người ham vui khi họ dần dần...bị out nick khi muốn xem...webcam của bạn.

Nguồn Internet

Nghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bảnNghịch yahoo status với 1 số lệnh cơ bản
Nhận xét
Bạn còn ký tự