Nero BurnLite Free - Phần mềm ghi đĩa miễn phí của nero

Posted by Admin, on 09/01/2011 01:57 PM in MultiMedia with 42,008 views and 15 Comments

Nero BurnLite  Free - Phần mềm ghi đĩa miễn phí của nero - Image 1

Nero 10 Lite là phiên bản cài đặt miễn phí của phần mềm ghi đĩa nổi tiếng Nero. Trong bản cài đặt này chỉ hỗ trợ người dùng ghi đĩa dữ liệu và đĩa nhạc. Tuy nhiên Nero 10 Lite vẫn sở hữu công nghệ ghi đĩa mới nhất của Nero không thua kém các bản cài đặt có phí khác.

Các tính năng trong Nero BurnLite:

  • Nero BurningROM
  • Nero Express
  • Nero Cover Designer
  • Nero Toolkit (DiscSpeed, InfoTool, BurnRights)
  • Nero WaveEditor

Download Nero BurnLite 10.0.10600

http://www.nero.com/eng/downloads-nbl-free.php

Vào link trên nhập email rồi submit sẽ thấy link download

Nero BurnLite Free - Phần mềm ghi đĩa miễn phí của neroNero BurnLite  Free - Phần mềm ghi đĩa miễn phí của nero
101015
Nhận xét
Bạn còn ký tự