Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc

Posted by Admin, on 13/01/2011 08:59 PM in Mẹo vặt & Tiện ích Internet with 15,563 views and 3 Comments

Multiple firefox profiles - điều này giúp bạn có thể bật nhiều trình duyệt firefox cùng 1 lúc cũng như có thể vào nhiều tài khoản gmail cùng 1 lúc

Để làm được điều này, các bạn click chuột phải vào Icon Firefox trên desktop,coppy đoạn bên dưới

  1. -P PROFILENAME -no-remote

chèn vào như hình minh họa

Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc - Image 1

Xong, các bạn nhấn Oke rồi bật firefox lên

Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc - Image 2

Bây giờ hãy tạo 1 Profile mới (Create Profile..)

Xong, các bạn tích bỏ dấu Don't ask at startup, để mỗi khi click đúp vào firefox, nó sẽ hỏi chọn profile, như thế sẽ nhanh hơn nếu công việc của bạn cần mở nhiều profile thường xuyên

^^!

Multiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúcMultiple Firefox Profiles - Sử dụng nhiều trình duyệt firefox cùng lúc
Nhận xét
Bạn còn ký tự