Một số trang web chat Online khi máy ko có yahoo

Posted by Admin, on 05/11/2009 08:44 AM in Yahoo Messenger with 111,018 views and 29 Comments

Một số trang web chat Online khi máy ko có yahoo - Image 1

Nếu ở công ty bạn không cho phép cài Yahoo Messenger hay bạn tới nhà người bạn mà máy tính lại chưa cài Yahoo Messenger, muốn chat mà cài lại Yahoo Messenger thì lâu quá, giải pháp tốt nhất là sử dụng các trang web cho phép chat trực tuyến.

Sau đây là một số site cho phép bạn chat trực tiếp trên web bằng tài khoản ở Yahoo, Google Talk, MSN, AIM…

Một số trang web chat Online khi máy ko có yahooMột số trang web chat Online khi máy ko có yahoo
Nhận xét
Bạn còn ký tự