[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message

Posted by Admin, on 24/09/2011 12:41 AM in vBulletin Mod with 4,923 views and 13 Comments

Giới thiệu: Mod này hỗ trợ cho thành viên có thể gửi các báo cáo bài viết sai quy định cho quản trị một cách nhanh chóng qua tin nhắn cá nhân hoặc tin nhắn truy cập hồ sơ (sử dụng ajax report form) Bạn có thể tùy chỉnh các nhóm quản trị, các thành viên sẽ nhận được tin nhắn

Chức năng:

  • Gửi tin tin nhắn báo vi phạm qua tin nhắn riêng hoặc tin nhắn truy cập hồ sơ
  • Có tùy chọn gửi ajax hoặc gửi thông thường
  • Có tùy chọn gửi cho 1 user ngẫu nhiên trong nhóm quản trị hoặc là gửi cho toàn bộ user trong nhóm
  • Có thể tùy chọn nhóm quản trị và các thành viên riêng lẻ sẽ nhận được tin nhắn
  • .v.v.v

[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message - Image 1

[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message - Image 2

[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message - Image 3

Download Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message

Download here

[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message[Mod vb4] Chiplove.9xpro - [Ajax] Report bad post by message
Nhận xét
Bạn còn ký tự