[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết

Posted by Admin, on 28/03/2010 09:07 AM in vBulletin Mod with 7,050 views and 7 Comments

Chức năng chính:

  • Viết hoa chữ cái đầu tiên của tiêu đề + nội dung bài khi gửi bài mới
  • Viết hoa chữ cái đầu tiên khi reply bài + edit bài viết

[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết - Image 1

[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết - Image 2

[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết - Image 3

Download Mod Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết

Download tại đây

[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết[Mod vb3 & vb4] Viết hoa chữ cái đầu tiên của bài viết
Nhận xét
Bạn còn ký tự