[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày

Posted by Admin, on 24/09/2011 03:50 PM in vBulletin Mod with 11,164 views and 2 Comments

Giới thiệu:

Để tránh spam, mod này hỗ trợ cho quản trị diễn đàn có thể giới hạn số chủ đề, nhận xét mới được tạo ra mỗi ngày bởi thành viên. Bạn có thể giới hạn số chủ đề được tạo mỗi ngày cho từng diễn đàn con mà bạn muốn

Chức năng:

  1. Bật tắt mod
  2. Giới hạn tổng số chủ đề được tạo mỗi ngày (trên toàn forum)
  3. Giới hạn số chủ đề mới được tạo mỗi ngày cho từng diễn đàn con. Có thể quy định số bài ít nhiều khác nhau cho từng box
  4. Giới hạn số nhận xét được tạo mỗi ngày của thành viên
  5. Có thể loại trừ 1 số thành viên như quản trị, smod ko bị tác động bởi mod này
  6. Chức năng loại trừ 1 số nhóm dùng ko bị ảnh hưởng bởi mod (ver 1.3)

[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày - Image 1

Download Limit new thread/reply per day 1.3

Download tại đây

[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày[Mod vb3 & vb4] Limit new thread/reply per day (v1.3) - Giới hạn số chủ đề, nhận xét mỗi ngày
81011164
Nhận xét
Bạn còn ký tự