[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts

Posted by Admin, on 23/12/2010 02:34 PM in vBulletin Mod with 6,469 views and 15 Comments

Trước khi xóa 1 user vi phạm tội quá nặng ko thể tha thứ,

nếu chẳng may thằng này nó lại post hoặc spam khá là nhiều bài thì chả nhẽ cứ đi tìm bài gửi bởi nó rồi đánh dấu từng trang 1 để xóa thì vật quá

Nên mình viết cái mod này, chỉ cần vào edit thông tin của nó, chọn xóa toàn bộ bài viết của nó (Delete user's all posts)

Xong, plugin sẽ tự động chạy và xóa (giống kiểu update couter) cho đến khi hết bài thì thôi, và sẽ trở lại trang edit user.

Lúc này chỉ việc xóa nick của nó đi là xong, mà khỏi sợ ở forum lại có vài bài đc nhận xét bởi Guest

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts - Image 1

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts - Image 2

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts - Image 3

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts - Image 4

Download .Download Delete user's all posts.

Download tại đây

[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts[Mod vb3 & vb4] Delete user's all posts
101015
Nhận xét
Bạn còn ký tự