[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012)

Posted by Admin, on 03/10/2011 12:14 AM in vBulletin Mod with 14,686 views and 50 Comments

Giới thiệu:

Mod này tự động get ra ảnh đầu tiên trong bài viết để làm thumbnails, nếu trong bài viết ko có ảnh mà có dùng bbcode [youtube] hoặc [video=youtube] (đối với vb4) thì nó sẽ tự động get ra thumbnails của youtube theo youtubeid

Nếu trong bài không có hình ảnh hay video youtube nào, nhưng có file ảnh đc attach thì nó sẽ đc lấy file attach đó ra làm thumbnail

Có tùy chọn hiệu ứng khi rê chuột qua thumbnail sẽ hiển thị ảnh phóng to

Mod  đc nằm trong danh sách vote mod tháng 10 của vbulletin [Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012) - Image 1

http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?p=2251846#post2251846 < xem tại đây

http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=270794 << bài mod

Update Thread Thumbnails 2.2.11 (12/13/2012)

 • Edit option - Use avatar for default avatar and fixed bug (If you using avatar for default and its image is not correct or error, upgrade this version. Ok)
 • New option: Use avatar of last poster or thread starter

Update Thread Thumbnails 2.2.10 (12/8/2012)

 • Get thumbnail by attachment error fixed (this error happen by conflict with other modifications or source customized )

Update Thread Thumbnails 2.2.9(11/9/2011)

 • Auto change the zoom picture to be on the left or right follow textdirection. Requested here
 • Get the correct avatar url if forum stored avatar to files

Update Thread Thumbnails 2.2.8(10/21/2011)

Update Thread Thumbnails 2.2.7(10/18/2011)

 • New option: Use Avatar of poster to the default thumbnail if poster have. Or no, use default Image to displayed

Update Thread Thumbnails 2.2.6.2(10/14/2011)

 • Fixed some know bugs

Update Thread Thumbnails 2.2.6(10/12/2011)

 • Thêm option: Hiển thị thumbnail trong sang tìm bài mới (với các chủ để nằm trong tất cả các forum hoặc các forum đang sử dụng mod)

Update Thread Thumbnails 2.2.5(10/10/2011)

 • Thêm option tùy chỉnh CSS cho thumbnails

Update Thread Thumbnails 2.2.4(10/06/2011)

 • Tối ưu code
 • Sửa lại option Jquery Library, bạn có thể sử dụng jquery trên google host

Update Thread Thumbnails 2.2.3(10/05/2011)

 • Chỉnh sửa lại CSS cho đẹp hơn theo yêu cầu ở đây và 1 số người khác
 • Tối ưu code
 • Thêm chức năng loại bỏ 1 số group không bị ảnh hưởng bởi mod này

Update Thread Thumbnails 2.2.2 (10/04/2011)

 • Sửa 1 số lỗi nhỏ:
  • Thread preview đè lên hình phóng to khi rê chuột qua thumbnail
  • Xung đột jQuery nên chức năng phóng to hình ảnh ko hoạt động

Update Thread Thumbnails 2.2.1 (10/03/2011)

 • Thêm chức năng có đè thumbnails lên icon trạng thái của chủ đề hay ko

Update Thread Thumbnails 2.2 (10/03/2011)

 • Thêm chức năng hiển thị hình ảnh phóng to khi rê chuột qua thumbnail
 • Chức năng tùy chỉnh kích cỡ của hình ảnh phóng to

Update Thread Thumbnails 2.1 (10/02/2011)

 • Tối ưu lại code 1 chút (giảm join trong 1 query ko cần thiết lắm)
 • Thêm chức năng mới: Chọn kiểu thumbnails (first image, youtube, file attach)

Chức năng chính:

 • Bật tắt mod
 • Có thể tùy chọn kích cỡ ảnh phóng to (Feature on version 2.2)
 • Chọn kiểu thumbnails (first image, youtube, file attach) (chức năng có trong version 2.1)
 • Chức năng loại bỏ 1 số group không bị ảnh hưởng bởi mod này (Feature on version 2.2.3)
 • Chức năng tùy chỉnh CSS cho thumbnail (Feature on version 2.2.5)
 • Chức năng tùy chọn đè thumbnails lên icon trạng thái của chủ đề hay ko (Feature on version 2.2.1)
 • Bật tắt chức năng phóng to ảnh khi rê chuột vào (Feature on version 2.2)
 • Cấu hình kích cỡ mặc định của thumbnail cho toàn forum (những forum có sử dụng mod này)
 • Có thể chọn toàn bộ forum hoặc 1 vài forum bị tác động bởi mod này, và có thể tùy chọn lại kích cỡ thumbnails cho từng forum mà bạn muốn
 • Nếu bạn chọn "Include all Forums" thì bạn cũng có thể loại bỏ ra 1 số forum ko muốn bị tác động bởi mod này với options cuối cùng

Các tính năng cải tiến hơn so với bản 1.0 từ năm 2010

 • Code lại toàn bộ mod sang phiên bản 2.0
 • Code tối ưu và khoa học hơn
 • v.vv.

Update Thread Thumbnails 2.0 (29/9/2011)

 • Bổ sung xml Thread Thumbnails 2.0 cho vb3

[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012) - Image 2

Hình ảnh mod Thread Thumbnails 2.0 cho vb3

Not overwrite to thread status:

[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012) - Image 3

Overwrite to thread status:

[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012) - Image 4

Hình ảnh mod Thread Thumbnails 2.2 cho vb4

[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012) - Image 5

Download Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2 for vb4

Version 2.2.9 - Download here

Version 2.2.11 - Download here

Download Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2 for vb3

Version 2.4 - Download here

Chú ý.

Do phiên bản vb4 đc update liên tục nên có thể 1 số hook, template hook sẽ thay đổi. Nếu mod ko zoom đc ảnh thì các bạn cần thêm biến {vb:raw template_hook.footer_javascript} vào template footer nhé, Bản 4.1.5 có mà ở 4.1.8 1 số người lại kêu ko zoom đc.

Các bạn cũng để ý cái jQuery Lib ở trong option nhé, cấu hình cho đúng nữa là ok

[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012)[Mod vb3 & vb4] Chiplove.9xpro - Thread Thumbnails 2.2.11 (2012)
101050
Nhận xét
Bạn còn ký tự