[Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user)

Posted by Admin, on 05/07/2010 08:10 AM in vBulletin Mod with 11,602 views and 7 Comments

Lâu lâu ko code mod cho VBB [Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user) - Image 1

mấy hum nai mới lắp lại cái điều hòa (do lười wa tháo ra xong ko lắp lại)

Thế là mùa đông lại về với mình rồi [Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user) - Image 1 đi ngủ lại phải đắp chăn...

phởn wa nên có ý tưởng vít cái mod này

Update 1.1

Chức năng:

  1. Cho phép thay đổi HTML markup cho từng username
  2. Không phải tạo group mới để thay đổi màu mè (tránh rối, khó quản lý)
  3. Cho phép fake username (tức là người khác nhìn vào sẽ là 1 tên, nhưng tên đăng nhập lại là tên khác)

(cái này rất phù hợp cho các webmaster, admin thích tự sướng, thích thay đổi màu mè liên tùng tục + tiện trao giải thưởng cho các cuộc thi cần thay đổi musername mà ko muốn tạo 1 group mới)

Cách sử dụng:

  1. Import XML vào Manage Products
  2. Vào vbb Option -> tùy chỉnh màu mè của user
  3. Mỗi Username + markup đc ngăn cách với nhau bởi dấu enter xuống dòng

Các phiên bản Vbb có thể xài:

  1. vbb 3.x
  2. vbb 4.x

Xong

[Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user) - Image 3

Download  Mod Change HTML markup to username

Download tại đây

[Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user)[Mod vb3 & vb4] Change HTML markup to username (đổi màu nick cho riêng 1 user)
Nhận xét
Bạn còn ký tự