[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x

Posted by Admin, on 18/06/2011 07:44 PM in vBulletin Mod with 5,315 views and 3 Comments

[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x - Image 1

Bản 2.1 update 1 số chức năng mới + fix 1 vài lỗi ở bản trước

Các chức năng viết thêm:

  1. Tùy chỉnh 1 số forum sẽ ko bị kiểm tra
  2. Có liệt kê các từ vi phạm ra ở đoạn nào để member biết đường mà sửa nếu nội dung dài quá (check kiểu chữ to nhỏ)

Chức năng chính

  1. Kiểm tra chữ viết kiểu to nhỏ
  2. Kiểm tra viết biến tấu "h" thành "k"
  3. Danh sách các từ bị cấm sử dụng
  4. Tùy chỉnh ko kiểm tra nội dung của 1 số BBCode tùy chọn (các bbcode mặc định như php, html thì class tự allow rồi)
  5. Tùy chỉnh 1 số forum sẽ ko bị kiểm tra
  6. Có liệt kê các từ vi phạm ra ở đoạn nào để member biết đường mà sửa nếu nội dung dài quá (check kiểu chữ to nhỏ)

Hướng dẫn

  1. Up file class_anti_9x_writing_style.php vào folder includes
  2. Import xml vào

Download Mod Anti 9x writing style 2.1

Download tại đây

[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x[Mod vb3 & vb4] Anti 9x writing style 2.1 - Chống viết chữ kiểu 9x
Nhận xét
Bạn còn ký tự