[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax

Posted by Admin, on 23/12/2010 02:30 PM in vBulletin Mod with 4,499 views and 30 Comments

Chức năng mặc định của VBB là khi có người nào gửi report thì nó sẽ gửi về toàn bộ các email của BQT (mod, smod, admin tùy mình chọn) nhưng như thế hơi phiền vì cứ phải vào mail mới bít, mà forum teen bây giờ, đâu phải smod, mod nào cũng bít xài email [Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax - Image 1 Nên mình viết cái mod là sẽ gửi tin nhắn tới trang cá nhân hoặc hộp tin (private mess) của BQT cho nó tiện

Chức năng chính:

  1. Gửi thông báo (report item) đến trang cá nhân hoặc private mess
  2. Tùy chọn gửi tới vistor mess hay private mess
  3. Tùy chọn gửi tin tới userid hay gửi cả group
  4. Tùy chọn bật tắt ajax report (mặc định là chức năng report bình thường)
  5. 1 vài chức năng sửa đổi nội dung tin nhắn .v.v.v
  6. Với chức năng report bình thường, nếu bị spam nhiều report rác thì có thể bật lên để check flood (option ở cuối)

Download ở file attach

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax - Image 2

Chức năng báo vi phạm bình thường

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax - Image 3

Chức năng ajax report

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax - Image 4

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax - Image 5

Update 1.1

- Fix 1 số bug khi xử lý danh sách userid trước khi gửi mess

Download Send report item by message - Normal & Ajax

Download tại đây

[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax[Mod vb3] Send report item by message - Normal & Ajax
101030
Nhận xét
Bạn còn ký tự