Lưu tin nhắn + nội dung chat mãi mãi

Posted by Admin, on 30/01/2010 09:54 AM in Yahoo Messenger with 29,354 views and 8 Comments

Lưu tin nhắn mãi mãi

Nếu bạn muốn những tin nhắn mình đã chat có thể xem lại bất kỳ lúc nào (một cuộc chat với những thông tin quan trọng hoặc tình cảm khó quên!) hãy làm như sau:

Trên Menu chính của YM chọn Messenger, tiếp tục chọn Preferences. Trên cửa sổ mới hiện ra chọn mục Archive bên cột trái, tiếp tục chọn Yes, save all of my messagesOK là xong như dưới đây:

Lưu tin nhắn + nội dung chat mãi mãi - Image 1

Chú ý là Yahoo đặt chế độ mặc định cho các chương trình chat là Yes, save all of my messages, but clear them each time I sign out nghĩa là “Xoá tin nhắn khi sign out” do đó nếu muốn lưu tin nhắn mãi mãi, mỗi khi chat bạn phải cấu hình YM như trên, nếu quên, tất cả tin nhắn đã lưu sẽ mất. Tốt nhất bạn nên lưu các tin nhắn trong thời gian ngắn thôi, cuộc chat nào quan trọng hãy lưu bằng cách copy vào Email rồi gửi cho chính mình hay lưu vào thư mục trong Yahoo Mail.

Nếu muốn xem lại nội dung đã lưu thì bạn có thể click chuột phải vào 1 nick trên list của bạn, chọn Messenger Archive để mở bảng lưu nội dung chat xem lại

Lưu tin nhắn + nội dung chat mãi mãiLưu tin nhắn + nội dung chat mãi mãi
Nhận xét
Bạn còn ký tự