LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu

Posted by Admin, on 16/03/2012 12:35 AM in Phần mềm khác with 27,321 views and 4 Comments

Nhiều khi bạn muốn đổi tên hay xóa 1 file hoặc 1 folder nhưng ko thể xóa và nhận được thông báo "The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another program"

LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu - Image 1

Cách khắc phục lỗi "The action can't be completed because the folder or a file in it is open in another program"

Lock Hunter là tiện hữu ích giúp bạn mở khóa các tập tin đó và tiếp tục xóa hoặc sửa chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nó cho phép bạn xóa các tập tin bị khóa và gửi chúng vào thùng rác (sau này bạn có thể khôi phục lại các tập tin đó từ thùng rác).

Để sử dụng chương trình, bạn chỉ cần kích chuột phải vào bất kỳ tập tin hoặc thư mục và sau đó bấm vào tùy chọn “What is locking this file?”. Trong cửa sổ mới, bạn sẽ thấy danh sách các quá trình khóa tập tin.

Using options on the same window you can unlock or delete specific processes or file. Sử dụng tuỳ chọn trên cùng một cửa sổ, bạn có thể mở khóa hoặc xóa các quy trình cụ thể hoặc tập tin.

LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu - Image 2

Tính năng của Lock Hunter:

- Cho phép bạn mở khóa, xóa, sao chép hoặc đổi tên một tập tin bị khóa.

- Hiển thị danh sách các quy trình khóa một tập tin / thư mục.

- Tích hợp trong menu Windows Explorer.

- Gửi các file đã xóa đến thùng rác để dễ dàng khôi phục lại khi cần.

- Chương trình hỗ trợ cả 32 và 64 bit Windows.

Download Lockhunter 2.0 Free

Download here

LockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầuLockHunter 2.0 Free - Xóa tập tin cứng đầu
Nhận xét
Bạn còn ký tự