Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^!

Posted by Admin, on 09/10/2009 04:56 AM in PhotoShop Tutorial with 18,321 views and 5 Comments

Bài này sẽ hướng dẫn bạn cách làm dạng mặt cười động bạn thường gặp trên mạng. Trong bài này bạn sẽ học được cách sử dụng dùng Pencil, Eliptical Marquee, Zoom Tool, Gradient và phương pháp vẽ Pixel.

1. Mở một tài liệu mới với kích thước là 25x25 Px. Nền trong suốt. Sau khi cửa sổ hình ảnh hiển thị, bạn dùng Zoom Tool (Z) phóng to hình lên 1600%.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 1

2. Chọn Elipt Marq (M) và trên thanh tùy biến bỏ chọn chức năng Anti Alias và chọn Fixed size (15x15)

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 2

3. Click một lần vào tài liệu để tạo vùng chọn. Nhấn D để trả lại màu mặc định của Photoshop lần lượt là Đen và trắng cho nền trước và nền sau. Nhấn Alt-Backspace để tô màu cho vùng chọn.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 3

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 4

4. Vào Select > Modify > Contract và điền giá trị là 1 Px vào cửa sổ hiện ra. Nhấn Delete để xóa vùng nằm trong vùng chọn. Đừng bỏ chọn vội.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 5

5. Chọn màu nền trước là màu #898484 và màu nền sau là màu trắng. Chọn Gradient (G) tùy biến Foreground to Background, kéo một đường theo hướng và vị trí của mũi tên màu xanh. Nhấn Ctrl-D để bỏ chọn

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 6

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 7

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 8

6. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm mắt cho mặt cười này, tạo một layer mới và đặt tên là Mắt Mở, dùng Pencil vẽ một hình như hình dưới. Nhấp vào biểu tượng con mắt cạnh layer Mắt mở để ẩn nó đi.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 9

7. Tạo thêm một layer mới và đặt tên là Mắt Nhắm, và vẽ một hình như sau

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 10

8. Khi kết thúc, Layer Palette của bạn sẽ nhìn như sau

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 11

9. Nếu bạn muốn thay đổi màu, bạn hãy nhấn Ctrl-U và tô màu cho hình. Nhớ đánh dấu hộp kiểm Colorize.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 12

Bây giờ đã tạm ổn cho các bước chuẩn bị, chúng ta sẽ chuyển sang ImageReady để tạo hiệu ứng động. Nhấn Ctrl-Shift-Alt-M hoặc nhấn vào nút Jump to ImageReady trong hộp công cụ để chuyển sang IR.

10. Trên Layer Palette bạn cho ẩn layer Mắt Nhắm đi như hình sau

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 13

11. Nhấn vào nút Create new frame và lần này cho hiện layer Mắt nhắm nhưng ẩn layer Mắt Mở.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 14

12. Ờ Frame thứ nhất, nhấp vào số 0 sec và chọn 2 Seconds. Nhấn nút Play để xem kết quả.

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 15

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^! - Image 16

Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^!Làm mặt cười chuyển động - cực hay ^^!
Nhận xét
Bạn còn ký tự