Làm ảnh mờ ảo với photoshop

Posted by Admin, on 09/10/2009 05:45 AM in PhotoShop Tutorial with 30,198 views and 8 Comments

Cách 1: Gaussian Blur

1.) Filter > Blur > GaussianBlur, thông số tuỳ ý bạn, nhưng chọn trong khoảng 5 > 7px là được.

Làm ảnh mờ ảo với photoshop - Image 1

2.) Giảm Opacity còn khoảng 30 > 60% tuỳ vào ảnh.

Làm ảnh mờ ảo với photoshop - Image 2

Kết quả

Làm ảnh mờ ảo với photoshop - Image 3

Cách 2: Red Paw Media

Link down Plug-in. Sau khi down về bạn giải nén và đưa vào thư mục sau:

C:\Program Files\AdobePhotoshop\Plug-Ins\

Download tại đây

1.) Filter > Red Paw Media > RPM Beautifier. Bạn phải để độ phân giải màn hình là 1024x768 thì bảng RPM mới hiện hết ra.

Làm ảnh mờ ảo với photoshop - Image 4

Kết quả

Làm ảnh mờ ảo với photoshop - Image 5

Làm ảnh mờ ảo với photoshopLàm ảnh mờ ảo với photoshop
Nhận xét
Bạn còn ký tự