Khắc phục lỗi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khi chat

Posted by Admin, on 27/01/2010 03:53 AM in Yahoo Messenger with 72,149 views and 116 Comments

Có một tình trạng thường xảy ra đối với Y!M là khi bạn chat thì tất cả những gì bạn gõ vào bàn phím sau khi nhấn Enter thì nó lại không hiển thị, ngay cả khi với những tin nhắn offline, tin nhắn lưu trữ cũng không hiển thị. Lỗi này chủ yếu là do Script của Windows bị lỗi. Để sửa lỗi này bạn thực hiện như sau: Đầu tiên các bạn phải tắt tất cả các tiển trình của Yahoo.

Sau đó vào Start > Run, trong hộp thoại Run bạn nhập dòng lệnh regsvr32 vbscript.dll rồi sau đó nhấn Enter.

Nhấn OK trong bảng thông báo.

Vào tiếp Run và gõ lệnh regsvr32 jscript.dll, nhấn Enter > OK. Sau cùng bạn mở Y!M để xem kết quả thôi.

Hoặc làm theo cách dưới của bạn Chu Minh Thắng

Bước 1 : xóa sạch yahoo ra khỏi máy - Vào control panel xóa bình thường ,quan trọng là bước tiếp theo sau đây - Vào My computer\C\Programe\yahoo\messenger rồi xóa hết những gì có trong thư mục này.

Bước 2: vào theo đường dẫn : HKey_CURENT_USER\software\microsoft\window\CurentVersion\Internet Setting\Zones Tới đây thì bạn : trong cây thư mục Zones xóa thư mục đứng trước thư mục số 0,có thư mục nào thì xóa thư mục đó (thường là foder L).

Bước 3 : Vào theo đường link này tải FixYahoo mà mình up lên mạng về: http://www.mediafire.com/?gjmrpvp2oe71nmh - Đầu tiên giải nén cái jscript.zip rồi copy nó vào thư mục C:\WINDOWS - Rồi cuối cùng giải nén cái ymsgr1000_1270_us.zar và cài đặt.

Khắc phục lỗi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khi chatKhắc phục lỗi Yahoo Messenger không hiện chữ trong khi chat
810116
Nhận xét
Bạn còn ký tự