Khắc phục hiện tượng Windows Media Player không cho chụp màn hình bằng phím PrintSc

Posted by Admin, on 09/10/2009 12:23 AM in Mẹo vặt & Tiện ích Internet with 11,204 views and 3 Comments

Khắc phục hiện tượng Windows Media Player không cho chụp màn hình bằng phím PrintSc - Image 1

Để chụp lại ảnh trên màn hình, nếu không dùng các chương trình chuyên dụng như SnakeIT, chúng ta sử dụng phím Print Screen truyền thống là cách làm dễ nhất. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chụp lại cảnh của Video được chơi bằng Windows Meida Player, phím PrintScreen không sử dụng được. Nhưng nếu cấu hình đúng, bạn cũng sẽ làm được! Nếu sử dụng phím Print Screen để chụp ảnh màn hình của một Video được xem bằng chương trình Windows Media, ảnh chụp được là một màn hình đen. Hiện tượng này được giải quyết nếu bạn bỏ đi chế độ Overlay của Windows Media Player.

1. Khởi động Window Media Player

2. Vào Tools -> Options 3. Trong hộp thoại Options, chọn thẻ Performance

4. Trong thẻ Performance chọn nút Advanced

5. Xóa dấu chọn “Use Overlays

6. Nhấp Ok

7. Chọn Yes để hoàn thành.

Đến đây bạn có thể sử dụng phím Print Screen để chụp lại các cảnh trong phim được mở bằng Windows Media như các ứng dụng khác.

Khắc phục hiện tượng Windows Media Player không cho chụp màn hình bằng phím PrintScKhắc phục hiện tượng Windows Media Player không cho chụp màn hình bằng phím PrintSc
Nhận xét
Bạn còn ký tự