K-Lite Codec Pack Mega 10.5.0 - Bộ mã hóa, giải mã các định dạng nhạc-phim

Posted by admin, on 20/05/2014 08:27 PM in MultiMedia with 15,735 views and 1 Comments

K-Lite Codec Pack Mega là tập hợp các bộ mã hóa/giải mã và các công cụ cần thiết cho việc mã hóa hoặc giải mã để chơi các định dạng phim.

K-Lite Codec Pack Mega 10.5.0 - Bộ mã hóa, giải mã các định dạng nhạc-phim - Image 1
Download K-Lite Mega Codec Pack 10.5.0

K-Lite Codec Pack Mega được thiết kế để trở thành giải pháp tối ưu cho việc xem mọi định dạng phim. Với ứng dụng này, người dùng sẽ có thể chơi 99% các định dạng phim tải về từ Internet.

Những thay đổi chung của K-Lite Codec Pack Mega 10.5.0:

- Cập nhật MPC-HC lên phiên bản 1.7.5.107.

- Cập nhật LAV Filters lên phiên bản 0.61.2-18-gae44acb.

- Nâng cấp ffdshow lên bản 1.3.4529.

- Nâng cấp madVR lên bản 0.87.7.

- Nâng cấp MediaInfo Lite lên bản 0.7.67.

- Cập nhật Codec Tweak Tool lên phiên bản 5.8.1.

- Cập nhật GraphStudioNext lên phiên bản 0.6.1.364.

- Nâng cấp xy-VSFilter lên phiên bản 3.0.0.300.

- Nâng cấp Icaros lên phiên bản 2.2.5 b2.

Download Link Download

Link Tenlua

Link Mediafire

Link Fshare

K-Lite Codec Pack Mega 10.5.0 - Bộ mã hóa, giải mã các định dạng nhạc-phimK-Lite Codec Pack Mega 10.5.0 - Bộ mã hóa, giải mã các định dạng nhạc-phim
101015735
Nhận xét
Bạn còn ký tự