IETester - Xem website trên nhiều trình duyệt IE khác nhau

Posted by Admin, on 10/10/2009 05:17 AM in Công cụ Internet with 9,034 views and 0 Comments

IETester - Xem website trên nhiều trình duyệt IE khác nhau - Image 1

Phần mềm dành cho các Designer IETester - Xem website trên nhiều trình duyệt IE khác nhau - Image 2

Khi thiết kế 1 trang web, mỗi trình duyệt lại hiển thị 1 cách khác nhau, chính vì thế muốn trang web của mình đc hiển thị tốt trên mọi trình duyệt thì nên dùng cái này để test thử ^^!

Trang chủ: http://www.my-debugbar.com/wiki/IETester/HomePage

Download IETester v0.4.1

Download IETester v0.4.1 (24MB) << Bộ cài Exe

IETester v0.4.1 zipped intaller << bộ cài Zip

IETester - Xem website trên nhiều trình duyệt IE khác nhauIETester - Xem website trên nhiều trình duyệt IE khác nhau
8109034
Nhận xét
Bạn còn ký tự