Hướng dẫn chụp hình Webcam

Posted by Admin, on 08/10/2009 01:34 AM in Yahoo Messenger with 34,046 views and 8 Comments

Đầu tiên các bạn bật webcam lên như hình bên dưới

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 1

Tiếp theo... nhất nút Print Screen

trên bàn phím ( cạnh nút F12 ) để chụp hình

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 2

Vào Start => Programs => Accessories => Paint

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 3

Nó sẽ hiện ra cửa sổ Paint

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 4

các bạn nhấn Ctrl + V để paste cái hình webcam vừa chụp ra

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 5

Dùng công cụ

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 6

này để cắt lấy mỗi phần ảnh của bạn thôi

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 7

Khoanh xong các bạn nhấn Ctrl + C để coppy phần ảnh vừa khoanh

Rồi vào File => New để mở 1 cửa sổ Paint mới

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 8

Mở cửa sổ mới xong...

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 9

các bạn nhấn Ctrl + V để paste cái ảnh của mình ra đây

Xong.. các bạn vào File => Save As để lưu cái ảnh lại

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 10

Đánh tên file vào rùi chọn Save

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 11

Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 12

Đây cái ảnh vừa chụp xong đây.... ( anhwc )

Chúc các bạn thành công Hướng dẫn chụp hình Webcam - Image 13

Hướng dẫn chụp hình WebcamHướng dẫn chụp hình Webcam
Nhận xét
Bạn còn ký tự