Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF

Posted by Admin, on 28/12/2010 08:18 PM in Thiết kế, Đồ Họa, Lập Trình with 13,955 views and 5 Comments

Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF - Image 1

Mọi cố gắng trong việc resize (thay đổi kích thước) một ảnh gif động đưa đến kết quả là một ảnh tĩnh. Tuy nhiên, phần mềm portable miễn phí GIF Resizer sẽ giúp công việc resize ảnh gif động trở nên dễ dàng.

Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF - Image 2

1. Download và giải nén công cụ (ở cuối bài)

2. Double click icon của GIF Resizer.

3. Chọn ảnh gif mà bạn muốn resize (Source GIF image file).

4. Đặt tên cho file gif sau khi được resize (New GIF image file).

5. Nhập giá trị chiều rộng (width) & chiều cao (height) của ảnh gif sau khi được resize.

6. Click nút Resize.

Vậy là xong rồi đó.

Download Gif Resize

Link mediafire

Link mirror-1

Gif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIFGif Resize - Phần mềm resize (phóng to, thu nhỏ) ảnh GIF
Nhận xét
Bạn còn ký tự