GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả

Posted by Admin, on 05/04/2011 12:03 AM in Hệ Thống - Bảo Mật with 150,539 views and 31 Comments

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 1

GetDataBack là một dữ liệu phần mềm phục hồi tiên tiến, mà sẽ giúp bạn nhận được dữ liệu của bạn trở lại khi bảng phân vùng ổ đĩa của bạn, khởi động hồ sơ, Master File Table hoặc thư mục gốc bị hỏng hoặc bị mất, khi một virus đã tái phát các ổ đĩa, các tập tin đã bị xóa, lái xe đã được định dạng, bị mất điện. GetDataBack đến trong hai mùi vị, NTFS và FAT phụ thuộc vào hệ thống tập tin mà bạn có.

GetDataBack sẽ phục hồi dữ liệu của bạn nếu bảng phân vùng của ổ đĩa cứng, boot record, FAT / MFT hay thư mục gốc bị mất hoặc bị hư hỏng, dữ liệu đã mất do một virus tấn công, phân vùng đã được format, fdisk đã được chạy, mất điện đã gây ra một hệ thống sụp đổ, các tập tin đã mất do một phần mềm không, tác phẩm đã vô tình xóa ...

GetDataBack còn có thể phục hồi dữ liệu của bạn khi lái xe không còn được công nhận bởi Windows. Nó có thể được sử dụng ngay cả khi tất cả các thông tin thư mục - không chỉ thư mục gốc-là thiếu.

GetDataBack recovers from

 • Hard drives (IDE, SCSI, SATA)
 • USB drives
 • Firewire drives
 • Partitions
 • Dynamic Disks
 • Floppy drives
 • Drive images
 • Zip/Jaz drive
 • Compact Flash Cards
 • Smart Media Cards
 • Secure Digital Cards
 • USB Flash Drive
 • iPod Disks

Hướng dẫn sử dụng:

Bạn chọn Start - Getdataback để gọi phần mềm này.

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 2

Trong màn hình bước 1, bạn chọn Next.

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 3

Bước 2, như màn hình trên, bạn chọn phân vùng đĩa cứng mà bạn bị mất dữ liệu. Nếu bạn không xác định được dữ liệu đã mất nằm ở phân vùng nào, bạn nên chọn với mục 1st hard drive xxx.

Bạn chọn Next

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 4

Trong bước 3, bạn nên chọn mục Search entire drive và chọn Next để phần mềm này sẽ tìm tất cả các dữ liệu của bạn trong phân vùng đã chọn.

Chọn Next.

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 5

Trong màn hình trên, bạn phải chờ cho đến khi phần mềm này hoàn thành bước 3 và tự động sang bước 4.

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 6

Trong bước 4 ở trên, bạn sẽ thấy các lựa chọn phục hồi. Để thuận lợi trong việc phục hồi các tập tin dữ liệu, ở bước 4, bạn nên chọn mục đầu tiên trong Found file systems.

Bạn chọn Next.

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 7

Bạn chờ cho phần mềm này làm việc đến bước 5 như màn hình sau:

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 8

Bạn kiếm dữ liệu của bạn trong phần Directory và Files.

Nếu có dữ liệu bạn muốn phục hồi, bạn nhấp bên phải chuột vào thư mục hoặc tập tin đó, chọn Copy to

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả - Image 9

Bạn chọn thư mục mà bạn cần lưu dữ liệu đã phục hồi được như màn hình trên.

Nếu trong bước 5, bạn không tìm thấy dữ liệu, bạn nhấp chuột vào nút Back để quay lại bước 4. Trong bước 4, bạn tiếp tục chọn các lựa chọn phục hồi khác và chọn Next để qua bước 5. Công việc trên tiếp tục cho đến khi bạn chép hết dữ liệu ra đĩa cứng hoặc đĩa mềm của bạn.

Download GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full

Link fshare (acc pro ko die)

GetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quảGetDataBack for FAT/ NTFS 4.22 Full - Phục hồi dữ liệu ổ cứng hiệu quả
Nhận xét
Bạn còn ký tự