FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất

Posted by admin, on 22/03/2011 01:39 AM in Hệ Thống - Bảo Mật with 217,214 views and 38 Comments

FFSJ: The Fastest File Splitter and Joiner Version 3.3

Tiện ích: tách ghép files

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 1

The Fastest File Splitter and Joiner (FFSJ) là 1 phần mềm miễn phí bao gồm 2 chức năng chính: chia 1 file lớn thành các phần có dung lượng nhỏ hơn (dùng để dễ dàng lưu trữ hay gửi qua Internet), và gộp các phần nhỏ đó thành file gốc ban đầu.

Ưu điểm của chương trình là nó có kích thước rất nhỏ gọn (bản portable chỉ 400 KB), hoạt động nhanh và rất dễ sử dụng. Khi so sánh với các chương trình cùng chức năng khác như HJ-Split, WinSplit, MasterSplitter, FFSJ có tốc độ cao hơn từ 3 tới 5 lần, còn so với các chương trình nén có chức năng chia nhỏ file nén (như Winrar) thì nó còn nhanh hơn nhiều nữa.

Đặc biệt là chương trình này có tính tương thích với HJ-Split, 1 phần mềm chia nhỏ file đã khá nổi tiếng. Nó có thể gộp các thành phần được chia bởi HJ-Split thành file gốc ban đầu.

Sử dụng FFSJ, bạn có thể an tâm về tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu bởi chúng đã được kiểm soát thông qua MD5 checksum. Hơn nữa, FFSJ còn cho phép bạn thực hiện ở chế độ dòng lệnh, giúp bạn viết các file BAT để thực hiện công việc tự động cho nhiều file.

Hướng dẫn sử dụng

1. Tách 1 file thành nhiều parts

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 2

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 3

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 4

2. Ghép các parts thành 1 files hoàn chỉnh

Các bạn chuyển sang tab Joining, ở phần First split part, các bạn tìm đến file .001 hoặc .__a (chú ý các part phải chứa trong cùng 1 thư mục)

Tiếp theo bấm Join để ghép các file lại với nhau

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 5

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 6

Nếu các parts có đặt mật khẩu thì FFJS sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu để giải nén

3. MD5 Checksum

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 7

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất - Image 8

Enjoy!

Download FFSJ 3.3

Download here

FFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhấtFFSJ 3.3 - Phần mềm chia nhỏ và gộp file nhanh nhất
Nhận xét
Bạn còn ký tự