Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL

Posted by Admin, on 23/10/2009 09:39 AM in PHP - MYSQL with 17,111 views and 1 Comments

Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL - Image 1

Cuốn sách này sẽ giới thiệu với các bạn hai công nghệ phổ biến nhất được dùng để tạo các Web site động: ngôn ngữ kịch bản PHP và chương trình quản lý cơ sở dữ liệu MySQL

Thông qua các bước thực hành được hướng dẫn cụ thể, các mã kịch bản rõ ràng với nhiều gợi ý chuyên môn, cuốn sách sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quát về công nghệ trước khi đề cập tới các vấn đề cụ thể như: an toàn, session và cookie, sử dụng các công cụ Web

Ebook có định dạng pdf. Dung lương 40.16 Mb

Download Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL

http://www.mediafire.com/?viiptwcnk0b

hoặc

http://www.mediafire.com/?daqgintwws8

Ebook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQLEbook Lập trình PHP, MySQL - Tự học PHP MySQL
81017111
Nhận xét
Bạn còn ký tự