Download Windows 8 RTM MSDN/Technet (x64 + x86)

Posted by Admin, on 03/08/2012 11:42 AM in Hệ Thống - Bảo Mật with 98,729 views and 172 Comments

Download Windows 8 RTM MSDN/Technet (x64 + x86) - Image 1

Hiện đã có bản chính thức từ Microsoft, link download bên dưới bao gồm các phiên bản sau: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro With Media Player

Khi cài đặt sẽ có menu để chọn cài bản nào

Windows 8 (x86) Full DVD

  1. Phiên bản: Windows 8 - x86 Full DVD
  2. File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
  3. Languages: English
  4. SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Windows 8 (x64) Full DVD

  1. Phiên bản: Windows 8 - x64 Full DVD
  2. File Name:en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
  3. Languages:English
  4. SHA1:1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4
Download Windows 8 RTM MSDN/Technet (x64 + x86)Download Windows 8 RTM MSDN/Technet (x64 + x86)
810172
Nhận xét
Bạn còn ký tự