Detect Invisible Yahoo - Kiểm tra nick ẩn - Invisible Scanner

Posted by Admin, on 09/10/2009 06:55 AM in Yahoo Messenger with 643,610 views and 438 Comments

Hiện tại tất cả các chương trình/ web check nick ẩn ko làm việc đối với yahoo đăng nhập tại Việt Nam

Vì thế nên các bạn check toàn nhận được kết quả là offline hết

Mình tạm thời khóa topic này lại, khi nào nó làm việc trở lại thì sẽ mở cho các bạn dùng ( vì bây giờ có mở cũng ko có kết quả đúng)

Mong các bạn thông cảm

Detect Invisible Yahoo - Kiểm tra nick ẩn - Invisible ScannerDetect Invisible Yahoo - Kiểm tra nick ẩn - Invisible Scanner
610438
Nhận xét
Bạn còn ký tự