[D-Link] FileZilla Client 3.3.1 RC1/ FileZilla Client 3.3.0.1 Stable (28/12/09)

Posted by Admin, on 29/12/2009 06:14 AM in Phần mềm khác with 5,145 views and 0 Comments

[D-Link] FileZilla Client 3.3.1 RC1/ FileZilla Client 3.3.0.1 Stable (28/12/09) - Image 1

FireZilla Client là 1 FTP client,FTPS client và SFTP client nhanh và đáng tin cậy với nhiều tính năng hữu dụng và giao diện trực quan.Nó là 1 FTP client rất mạnh mẽ trong việc upload file, download lên và từ trang FTP, server hay host của bạn

Chương trình này cho phép bạn chuyển các tập tin và điều hướng giữa các thư mục, các trang web, và máy tính của bạn. Phần mềm này cho phép bạn thực hiện các giao dịch chuyển nhiều file cùng một lúc. FileZilla là phần mềm mã nguồn mở được phân phối theo các điều khoản của GNU General Public License. Nó đã được thiết kế để dễ sử dụng và hỗ trợ như nhiều tính năng nhất có thể, trong khi vẫn rất nhanh chóng và đáng tin cậy.

Các tính năng của FileZilla:

* Dễ sử dụng

* Hỗ trợ FTP, FTP trên SSL/TLS (FTPS) và SSH File Transfer Protocol (SFTP)

* Cross-platform. Chạy trên Windows, Linux, * BSD, OSX và nhiều hơn nữa

* Hỗ trợ ngôn ngữ

* Hỗ trợ phục hồi và chuyển giao các tập tin lớn> 4GB

* Site Manager mạnh mẽ và hỗ trợ queue khi truyền file

* Hỗ trợ kéo và thả

* Tốc độ giới hạn có thể tùy chỉnh

* Có bộ lọc tên file

* Có thể cấu hình mạng

* Có khả năng khôi phục Uploads / Downloads (nếu server hỗ trợ nó)

* Custom Commands

* Site Manager với thư mục

* Giữ hệ thống hoạt động

* Phát hiện lỗi timeout

* Hỗ trợ Proxy SOCKS4 / 5 và HTTP1.1

* GSS xác thực và mã hóa sử dụng Kerberos

(Dịch bởi luffy2010 - softvnn.com)

Changes in FileZilla Client 3.3.1 RC1 (2009-12-27):

New features:

* New tab context menu, can be used to close or refresh current tab or to close all but the current tab.

* *nix, OS X: Display sort indicators in filelist header control

* Remember size of dialog showing all files opened for editing

* Add refresh item to filelist context menus

* Scroll treeview horizontally if needed to keep item in view on changing directories

Bugfixes and minor changes:

* Fix crash of fzsftp if server closes connection

* Successfully downloaded update file is no longer deleted if user cancels the finish page of the update check wizard

* Do not retry connecting if not trusing certificate on FTP over TLS connections

* Better reporting of handshake failures on FTP over TLS connections

* *nix: Check for xdg-open. This program from the xdg-utils is an indirect runtime dependency. It is used by wxWidgets to open URLs in the default browser.

* Refactored most of the tabbing code

* Use proper address type on SOCKS proxies

* Add missing default button in bookmarks dialog

System Requirements: Windows XP, Vista, Seven

  Homepage - Trang chủ

  Download - Tải về bản RC - Size: 3.94 MB

  Bản Final

[D-Link] FileZilla Client 3.3.1 RC1/ FileZilla Client 3.3.0.1 Stable (28/12/09)[D-Link] FileZilla Client 3.3.1 RC1/ FileZilla Client 3.3.0.1 Stable (28/12/09)
10105145
Nhận xét
Bạn còn ký tự