CuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full - Hỗ trợ upload FTP tốt nhất

Posted by Admin, on 09/10/2009 07:49 AM in Phần mềm khác with 47,768 views and 18 Comments

CuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full - Hỗ trợ upload FTP tốt nhất - Image 1

CuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full - Hỗ trợ upload FTP tốt nhất - Image 2

Download CuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full

Link mediafire

Link Fshare

Hướng dẫn crack

  1. Cài đặt xong, các bạn chạy Cute FTP lên
  2. Tắt Cute FTP (chú ý là phải bật lên 1 lần rồi tắt đi thì mới patch được không thì sẽ bị lỗi)
  3. Tiếp theo coppy file Patch vào thư mục cài đặt ,browse đến thư mục Cute FPT rồi patch
  4. Ok thế là xong

Chúc các bạn thành công

CuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full - Hỗ trợ upload FTP tốt nhấtCuteFTP Pro 8.3.4.0007 Full - Hỗ trợ upload FTP tốt nhất
Nhận xét
Bạn còn ký tự