CSS shorthand - cách viết tắt trong CSS

Posted by Admin, on 10/10/2009 08:04 AM in HTML, CSS, JavaScript with 8,078 views and 2 Comments

CSS shorthand - cách viết tắt trong CSS - Image 1

1) nếu có 2 sẽ hiểu là: TOP và BOTTOM, LEFT và RIGHT.

margin: a b;

tức là:

margin-top = margin-bottom = a (px);

margin-left = margin-right = b (px);

2) nếu có 3 sẽ hiểu là: TOP, LEFT và RIGHT, BOTTOM

margin: a b c;

margin-top = a (px);

margin-left = margin-right = b (px);

margin-bottom = c (px);

3) nếu có mặt đủ cả 4 mới tính theo chiều kim đồng hồ: TOP, RIGHT, BOTTOM, LEFT (chú ý là LEFT là cái bên trái, nhưng khi viết CSS nó lại khai báo ở ngoài cùng bên phải, nhiều khi tôi làm nhiều vẫn hay bị nhầm)

margin: a b c d;

margin-top = a (px);

margin-right = b (px);

margin-bottom = c (px);

margin-left = d (px);

Nguồn: dangminhtuan1981

CSS shorthand - cách viết tắt trong CSSCSS shorthand - cách viết tắt trong CSS
8108078
Nhận xét
Bạn còn ký tự