Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo

Posted by Admin, on 09/10/2009 02:56 AM in PhotoShop Tutorial with 16,497 views and 3 Comments

Link download TUT: Tut ColorBlending_AcmA.jpg

Tác phẩm sau khi hoàn thành các bước:

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 1

 Bắt đầu nhé: -Bước 1: add stock vào.....ở đây mình chọn stock này:

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 2

Link down Stock

Ctrl+J để nhân đôi Layer lên.

Áp dụng Layer / Adjustment Layer / Brightness/Contrast set thông số như hình :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 3

-Bước 2 : vào Layer / Adjustment Layer / Color Balance :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 4

kết quả :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 5

Bước 3 : vào Layer / Adjustment Layer / Level :các bạn nhớ add 2 lần nhé

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 6

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 7

thêm một lớp curves nữa cho máu Layer / Adjustment Layer / Curves thông số như hình

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 8

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 9

Kết quả :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 10

Đến đây màu mè nhìn cũng gần ổn rồi nhỉ...tiếp nào -Bước 4 : Vào Layer / Adjustment Layer / Selective Color với thông số :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 11

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 12

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 13

Kết quả :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 14

Tạm thời hơi chói 1 tí ...ta sẽ chữa cháy = cách vào Layer / Adjustment Layer / Hue/Saturation :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 15

Kết quả :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 16

bi giờ lại hơi nhạt nhỉ ..ko sao ..cứ làm tiếp: -Bước 5 : vào Layer / Adjustment Layer / Color Balance set thông số :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 17

Layer / Adjustment Layer / Hue/Saturation :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 18

típ Layer / Adjustment Layer / Photo Filter :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 19

Kết quả :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 20

bắt đầu thấy ổn rồi

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 21

-Bước 6 : Đây là bước cuối cùng trong thao tác Layer ....Layer / Adjustment Layer / Channel Mixer với thông số:

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 22

Áp dung Topaz cho hình sắc nét hơn.... Kết quả nào...:tèn ten

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 23

-Bước 7 : rồi nhé ...ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Alt + E để Merger tất cả các layer lại.... Thêm một chút Filter / Blur / Gaussian Blur với thông số là 2.0 :

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 24

Chỉnh Opacity về 61%.....Sau đó dùng Tẩy mềm xóa trên vùng Mod và trước mặt Mod...để tạo luật "gần tỏ xa mờ" Kết quả:

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo - Image 25

-Ok như vầy là đã hoàn thành xong tác phẩm..bi giờ bạn chỉ việc trang trí khung / text cho pic thêm hoành tráng ....

Have fun !!!:X

© damsan1 (nonexist) - vietphotoshop.com

Color Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảoColor Blending - Blend tạo tone màu rực và nổi bật - đẹp + ảo
Nhận xét
Bạn còn ký tự