CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor

Posted by Admin, on 14/07/2012 02:05 AM in HTML, CSS, JavaScript with 5,307 views and 1 Comments

Lúc trước mình thích dùng TinyMCE vì nó nhẹ + do cũng code 1 số plugin cho nó rồi nên lười đổi sang cái mới, nhưng sau một thời gian sử dụng thì cũng gặp 1 số cái khó chịu

Hiện tại mới đổi sang CKEditor và thấy khá hài lòng CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor - Image 1, tiện tay code cái plugin Button BBcode (trang thuthuat.chiplove.biz đang xài) để tiện cho việc post bài

Nhân tiện share luôn, ai có nhu cầu thì dùng CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor - Image 1

Chú ý: Plugin này là chỉ có nhiệm vụ insert bbcode vào nội dung bài cho tiện, còn xử lý nội dung khi out cho người dùng thì các bạn tự xử lý nha CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor - Image 1

CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor - Image 4

CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor - Image 5

Download CKEditor plugin: Button BBcode

Link mediafire

Link minus

Link peejeshare

CKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditorCKEditor Plugin Button BBcode - Thêm nút Bbcode cho CKEditor
6105307
Nhận xét
Bạn còn ký tự