Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì!

Posted by Admin, on 04/12/2009 05:58 AM in PhotoShop Tutorial with 64,358 views and 19 Comments

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 1

Bước 1: Tạo 1 lớp Hue/Saturation adjiustment layer và giảm xuống mức thấp nhất để hình chuyển về trắng đen.

Tạo thêm lớp Brightness/Contract và chỉnh thông số như hình:

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 2

Bước 2: Nhấn Ctrl+Shift+Alt+E để merge các bước thành 1 layer. Ctrl+J để duplicate layer này lên, set blend mode là color dogle. Các bạn ấn ctrl+l rồi kéo thanh trượt input levels về bên trái đến hết rồi Ctrl+I để invert thành màu đen.

Ở bước này, sau khi invert, các bạn sẽ thấy một màu trắng xóa nhưng đừng lo, các bạn mở Fillter / BLur / Gaussian blur và kéo thanh trượt lên cho tới khi thấy giống thì được ( thông số tùy theo mỗi tấm hình bạn nhé…kéo thế nào cho thấy phù hợp là ok!)

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 3

Bước 3: Merge Visible ( Ctrl+Shift+Alt+E ) , sau đó vào Filter/Artistic/color pencil. Thông số như hình.

Add layer mask và dùng brush với Opacity khoảng 35%, tô nhẹ lên layer mask.

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 4

Bước 4: Merge visible ( Ctrl+Shift+Alt+E ), vào Filter/Noise/Add noise theo thông số của hình.

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 5

Bước 5: FINISH …chúc các bạn thành công ! Thân...!

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì! - Image 6

Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì!Chuyển hình thành tranh vẽ bằng bút chì!
Nhận xét
Bạn còn ký tự